Toplam Ziyaretçi Sayısı : 165.255    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 215    Son Güncelleme Tarihi : 30.04.2024
Tel : 0216 345 35 25

TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SÜREKLİ FAALİYETLER

18.11.2015 / 14:15

Dernek vizyonu olan: (engellilerin kendileriyle ilgili yapılacak düzenlemelerde doğrudan veya temsilcileri kanalıyla, söz ve karar sahibi olabilmelirinin) kabulü ve yaygınlaştırılması için çalışmaktadır.

Çatı örgütler olan Türkiye Körler Federasyonu ve Engelliler Konfederasyonu'nun üyesi olarak, bu örgütler kanalıyla özelde görme engellilerin, genelde tüm engellilerin hak ve çıkarlarıyla ilgili, ulusal politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında görev almakta, uluslar arası örgütler olan, Avrupa Körler Birliği (Emu) ve Dünya Körler Birliği'nde (Wbu) ülkemizi temsil etme görevlerini yerine getirmekte, Avrupa Engelliler Formu'ndaki (Edf) Türkiye'nin gözlemci üyelik statüsünün işleyişine katkıda bulunmaktadır.

Görme engelliler öncelikli olmak koşuluyla, derneğimizin amacını benimseyen istekliler, üyeliğe davet edilerek, örgütlü ve çoğulcu demokrasinin uygulandığı sistem geliştirilmeye devam edilmektedir.

Halen faal olan 8 şubenin yanı sıra, ülkenin farklı il ve bölgelerinde, dernek amacını benimseyen vatandaşlarla şubeler açılmakta, açılan şubelerin faaliyetleri için gerekli olan mekanları alınmaktadır.

Lise ve yüksek okul öğrencisi olan görme engellilere öğrenci bursu verilmektedir.

Öğrencilerin, okullarında karşılaştıkları dezavantajları gidermeye yönelik, ihtiyaç duydukları bireysel eğitim destekleri verilmektedir.

Yeteri kadar talebin bulunduğu alanlarda, meslek veya yetenek veya bilgi edinmeyi amaçlayan kurslar düzenlemektedir.

Engelli hakları, Örgütlenme ve Yönetsel alanda nitelikli kadro yetiştirmek amacıyla her yıl düzenli seminerler gerçekleştirilmektedir. Bu seminerlere, şubelerin en az üçer temsilciyle katılmalırı zorunludur.

Hak temelli çalışmaların yanı sıra, aynı zamanda bir spor kulübü olan dernek: Görme engellilerin yarışmalar için kabul edilmiş olan, Atletizm, futbol, futsal, goalball (kadın ve erkek), judo, satranç ve yüzme dallarında faaliyet göstermektedir.

Ülkemizdeki ilk sesli kütüphaneyi açan (1988) Derneğimiz, bu hizmetin kamu kuruluşları tarafından üstlenilmesinin ardından, okuma faaliyetini, bireysel talepleri karşılama biçimine dönüştürmüş, aynı zamanda da, üretilmiş kitap koleksiyonunu hizmete sunmaya devam etmektedir.

Görme engellilerin topluma entegrasyonu bağlamında, toplumun görme engellilerle ilgili bilgisini arttırmaya yönelik, panel, seminer ve çalışmalar gerçekleştirmekte, bu bağlamda, henüz yetişme çağındaki öğrencilerin bilinçlendirilmesi için, okullarda faaliyet gösterilmektedir.

Derneğimizdeki kabartma yazı ünitesiyle, görme engellilerin talebi halinde, dökümanların Braille baskıyla üretilmesi gerçekleştirilmektedir.

Az görenlerin kitap okumalarını mümkün kılan teknolojilerle desteklenmiş okuma mekanı hizmet vermektedir.

Görme engellilerin istihdamına yönelik, kamuda açılan sınavlara, Hazırlık ve başvuru aşamalarında teknik destek verilmekte, özel sektörde istihdamları için, faaliyet göstermektedir.

Kar kaygısı ve yetersiz talep nedeniyle, piyasada satışı yapılmayan ve/veya sınırlı olan, görme engellilerin ihtiyacı olan araç/gereçlerin, temini ve ivedi şekilde sağlanması gerçekleştirilmektedir.

Halen faaliyette bulunan web sayfamız ile, toplumun bilgilendirilmesine yönelik güncel bilgiler sunulmaktadır.

Dayanışma ve yeni üyelerin kazanımı amacıyla, her yıl geleneksel, tatil kamp ve piknik organizasyonları yapılmaktadır.

İletişim, üyeler arasında en üst düzeye çıkarılmış, sosyal medya, toplu mesaj sistemi ve email gurupları gibi, araçlarla, hızlı erişim gerçekleştirilmektedir.

Derneğimizin merkez ve şubelerinin bulunduğu illerdeki, Valilikler bünyesinde oluşturulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarının tamamında, aktif olarak görevler alınarak, şikayet ve taleplerin öncelikli ele alınması ve erişilebilirliğin sağlanması konusunda çaba harcanmaktadır.