Toplam Ziyaretçi Sayısı : 147.049    Bugünkü Ziyaretçi Sayısı : 125    Son Güncelleme Tarihi : 30.04.2024
Tel : 0216 345 35 25

Türkiye Görme Engelliler Derneği Mersin Şubemizin Olağan Genel Kurulu

01.04.2024 / 10:00

Türkiye Görme Engelliler Derneği Mersin Şubemizin Olağan Genel Kurulu 13.04.2024 Cumartesi günü saat: 13.00’da; şube adresi olan İhsaniye Mahallesi, Kuva-i Milliye Caddesi, Şaman İşhanı Kat:5, No:32 Mersin adresinde yapılacak olup;

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde İkinci toplantı 20.04.2024 Cumartesi günü aynı yer, saat ve aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

1.Açılış, Saygı duruşu, istiklal marşının okuması.

2.Divan kurulunun seçimi.

3. 2021-2023 yıllarına ait;

a) Kesin Hesap bilançosunun görüşülüp oylamaya sunulması

b) Faailyet raporunun görüşülmesi,

c) Denetleme Kurulu raporunun okunması,

4.Organ seçimleri;

a)Yönetim Kurulu Asıl ve Yedekler

b)Denetim Kurulu Asıl ve Yedekler

c)Üst kurulu delegelikler

5.2024,2025 ve 2026 yıllarına ait tahmini hesap bilançolarının görüşülmesi.

6. Diğer Karara bağlanması gereken maddelerin görüşülmesi,

a)Yönetim kurulu üyelerine kurs, seminer Genel Merkez ve üye olunan üst kuruluşların toplantı ve etkinliklerine katılım gideri olarak yolluk ödenmesi önerilerinin görüşülerek karara bağlanması.

b) Seçilecek olan Yönetim kuruluna fasıllar arasında aktarma yapma yetkisinin verilmesi;

7.Dilek ve temennilerin sonunda kapanış.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Mersin Şubesi Yönetim Kurulu