Türkiye Görme Engelliler Derneği

Association of Blinds of Turkey
Kuruluş 1970

Son Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2014 Çarşamba


 

Milli Eğitim Bakanı ile 3 Mayıs Görüşmesi Hakkında RAPOR

2014 yılı Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığı WEB sitesinde yayınlanan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmelik Taslağı, başta görme engelliler olmak üzere engelli örgütleri ve aileleri arasında büyük bir tedirginlik yarattı. Çünkü Yönetmelik Taslağında, altmış yıldan fazla süredir görme, işitme ve bedensel engelli çocuklara özel eğitim veren ve pek çok engellinin eğitimin ileri aşamalarına geçmesi için sağlam bir temel oluşturan özel eğitim okullarının dört yıllık ikinci kademesinin kapatılması ve yenilerinin açılmaması öngörülmekteydi. Bu, özel eğitim öğretmenleri tarafından özel eğitim yöntemleriyle onlar için düzenlenmiş özel ortamlarda kaynaştırılmış lise eğitimine hazırlanan engelli çocukların sadece dört yıl içerisinde doğru düzgün eğitilemeden ve bilişsel gelişimini tamamlayamadan hiçbir fiziksel, eğitsel ve kültürel hazırlığı yapılmamış olan kaynaştırma eğitiminin acımasız çarklıları arasına daha ikinci kademeden itibaren atılması ve harcanması anlamına gelmekteydi. 15-20 yıldan beri yapılagelen bu uygulama, acı meyvelerini vermeye başlamış, görme ve işitme engelli öğrenciler, kabartma yazıyı ve işaret dilini öğrenemeden, matematik ve fen derslerinde gerekli altyapıyı edinemeden kaynaştırma eğitimine alınmış; bu nedenle üniversitelere girme oranı, eskiye göre bir hayli gerilemişti.
Bunun üzerine engellilere karşı sorumluluk duyan Altı Nokta Körler Derneği, Türkiye Görme Engelliler Derneği gibi dernekler, onların bağlı olduğu Türkiye Körler Federasyonu ve Engelliler Konfederasyonu ile bazı öğrenci velileri harekete geçtiler. Raporlar hazırlanmaya ve talepler dile getirilmeye başlandı.
Engelliler Konfederasyonu, öğrenci velileri ve bağlı örgütlerin temsilcileri ile bir dizi toplantı gerçekleştirerek durum değerlendirmesi yaptı. Sonunda Milli Eğitim Bakanından ivedi bir randevu istenmesi, verilmediği takdirde 30 Nisan 2014 günü Milli Eğitim Bakanlığı önünde kitlesel bir basın toplantısı yapılarak konunun kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırıldı. Bu tepkiler Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı olarak duyuruldu. Bunun üzerine 28 Nisan günü Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Konfederasyonu arayarak Sn. Bakan’ın İstanbul programını iptal ederek 3 Mayıs günü engelli temsilcileri ile görüşeceğini bildirdi.
Toplantı 3 Mayıs günü saat 16.00’da MEB toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya engellileri temsilen Engelliler Konfederasyonu başkan ve yardımcıları ile bağlı Türkiye Körler Federasyonu Başkanı, bazı yönetim kurulu üyeleri, Özel Eğitim Derneği Genel Başkanı ve Ankara Şube Başkanı, Ankara’daki Körler Okulları, İşitme Engelliler Okulu ve Ortopedik Engelliler Okulu Aile Birliği üyeleri ile öğrenci velilerinden oluşan 20 kişilik bir gurup katıldı. Bakanlığı temsilen MEB Bakanı Sayın Nabi Avcı, Bakan Yardımcısı Sayın Orhan Erdem, Müsteşar Yardımcısı Sayın Salih Çelik ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Yurdagül Aydoğan hazır bulundular.
Konfederasyon Başkanı Av. Turhan İçli’nin Yönetmelik Taslağı ile ilgili görüşlerini ve bu sorunların irdeleneceği bir çalıştay yapılması yolundaki önerilerini içeren konuşmasından sonra Türkiye Körler Federasyonu başkanı Ahmet Cantürk kaynaştırma eğitim uygulamalarına ilişkin sorunları dile getirdi ve 9 sayfalık yazılı bir raporu Bakan’a sundu. Ardından Özel Eğitim Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, Türkiye Körler Federasyonu Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelenk, aynı Federasyonun Genel Sekreteri İdris İnandı, Konfederasyon Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Duman ve Eyüp Doğan, öğrenci velileri Cennet İnandı, Ayşe Kaya, Fatma Ademoğlu ve Deniz Ural sırasıyla konuşarak görüş ve önerilerini sundular.
Bakan Sayın Nabi Avcı, önce Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sn. Yurdagül Aydoğan’a söz verdi. Sn. Aydoğan dile getirilen görüşlere katıldığını, yönetmelik taslağını siteden kaldırdıklarını, taraflarla görüşerek yeniden değerlendireceklerini ifade etti. “Biz aileleri değil, özellikle çocukları esas alıyoruz.” şeklinde bir açıklamada bulundu. Bunun üzerine Sayın Bakan konuşarak Genel Müdürün ifadesinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini, çocuklar kadar ailelerin de görüşleri ve sorunlarının önemli olduğunu belirtti. Dinlediklerinden çok etkilendiğini dile getiren Bakan, tarafların bir arada karşılıklı görüşlerini almadan yönetmelik çıkarmayacaklarını söyledi. Mayıs ayı içerisinde, en geç Haziran ayı başlarında bir çalıştay yapılması hususunda talimat verdi.
Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı, katılımcıların memnuniyetlerini bildiren ifadelerle sona erdi.biran önce sorunların eni konu tartışılacağı ve bütün tarafların katılacağı Özel Eğitim Çalıştayının sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Basında Türkiye Görme Engelliler Derneği

iletişim bilgileri
Üye mail erişim
Özel eğitim kurumları
Radyo canlı yayınlar
ilgili Kuruluşlar
Engelli mevzuatı
Türkiye Görme Engelliler Derneği mevzuatı
Çalışma Programları
Kurucular
Yönetim kurulu
Dernek iktisadi işletmesi
Bağış ve Yardımlarınız için Hesap Numaraları
Türkiye Görme Engelliler Derneği arşivi
Turged uzantılı elektronik posta almak için tıklayın
Epostayı Outlook`a kurmak için
Görüş ve yorumlar
Duyurular  
Ayrımcılık  
Spor  
Ziyaretçi sayısı  
Performans